Da je meni  lice tvoje
dlanovima svojim umivati..
da me do kičme drhtaj probode
kad  ti dah u dlanu svome uhvatim…
pod košulju.. pa u dušu časom metnem
da ti vazda huke iz njedara ćutim…

D. Written by:

..samo Jedan tajne zna..

Comments are closed.